> Cats

To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

גזעי כלבים:

כיום, ישנם מאות גזעים שונים אשר מוכרים בהתאחדויות כלבנות שונות ברחבי העולם. המונח גזע מגדיר סוג מסוים של כלב לו תכונות אופי ומראה חיצוני אשר מבדילים אותו מכלבים אחרים. שיטות הסיווג משתנות מהתאחדות להתאחדות, אולם לרוב מתבססות על תפקיד ספציפי אותו נועד הגזע למלא. להלן הקבוצות והגזעים במערכת האתר:

הפדרציה הבינלאומית לכלבנות

סיווג גזעי כלבים לפי הפדרציה הבינלאומית לכלבנות

מכילה 13 גזעי כלבים
סיווג גזעי כלבים כללי

סיווג גזעי כלבים כללי על סמך חיפושים פופולאריים

מכילה 13 גזעי כלבים

Other