> Cats

To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

טריירים:

הקבוצה השלישית, קבוצת הטריירים, הינה קבוצה תחתיה מסווגים גזעים אשר פותחו במקור לשם "הדברת מזיקים" כגון עכברים, חולדות, ארנבות, לוטרות ועוד אחרים, חלקם אף עוצבו להיכנס לחורים באדמה ולסייע לציידים בסילוק המזיקים או הציד מהמאורה בה נמצאים. למשך ההיסטוריה שימשו גם ככלבי לחימה, צייד, שמירה, לוויה ושעשועים, נכון להיום משמשים בעיקר כבני לוויה וכלבי שמירה. גזעים אלה מאופיינים לרוב בגוף שרירי ומאסיבי ואינטליגנציה גבוהה. שם הקבוצה נגזר מהמילה הלטינית טרה (terra) שמשמעותה אדמה, אזכור לאותם הגזעים אשר פעלו מתחת לאדמה. הקבוצה מחולקת לארבעה חלקים: טריירים גדולים ובינוניים, טריירים קטני מימדים, בול טריירים וטריירים ננסיים והיא משמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד, להלן הגזעים: