> Cats

To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

כלבי לוויה וזעירים:

הקבוצה התשיעית, קבוצת כלבי הלוויה והזעירים , הינה קבוצה תחתיה מסווגים גזעים רבים אשר פותחו במטרה להוות כלבי לוויה. גזעים אלה מאופיינים כידידותיים, חביבים, מסתדרים עם ילדים ומבוגרים כאחד ובעלי כושר הסתגלות גבוה למחייה בדירה (גם קטנה). כלבים אלה משמשים ככלבי לוויה ושעשועים. קבוצה זו מחולקת לאחד עשר חלקים: בישון וקרוביהם, פודלים, כלבים בלגיים קטנים, כלבים חסרי שיער, כלבים טיבטיים, ספניאלים אנגליים, צ'ינים יפניים ופקינזים, כלבי מולוסיאן קטנים, צ'יוואוות, ספניאל אירופאי וכלב צעצוע רוסי, וכלבי קרומפורלנדר, והיא משמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד, להלן הגזעים: