> Cats

To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

כלבי רועים וצאן:

הקבוצה הראשונה, קבוצת כלבי רועים וצאן, הינה קבוצה תחתיה מסווגים גזעים אשר פותחו במטרה לסייע לרועה הצאן ברעיית עדרו, מאופיינים כמלאי אנרגיות, ניחנים באינטליגנציה וכושר גופני גבוהים. קבוצה זו מחולקת לשני חלקים: כלבי צאן וכלבי בקר והיא משמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד, להלן הגזעים: