> Cats

To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

סיווג גזעי כלבים לפי הפדרציה הבינלאומית לכלבנות FCI:

בישראל, מאז שנת 1972, פועלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות, עמותה ישראלית הפועלת על בסיס התנדבותי אשר שמה לעצמה מספר מטרות לפיתוח וקידום הכלבות בישראל. ההתאחדות הישראלית לכלבנות הינה חברה בפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI) וכפופה לכל תקנותיה, בין היתר תקני הגזע וסיווגם. כלל הגזעים מסווגים תחת עשר קבוצות אותן הגדירה הפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI), להלן הקבוצות:

קבוצה 1: כלבי רועים וצאן

קבוצה #1:

כלבי רועים וצאן

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 2: פינצ'ר, שנאוצר ודמויי דוגה

קבוצה #2:

פינצ'ר, שנאוצר ודמויי דוגה

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 3: טריירים

קבוצה #3:

טריירים

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 4: דאקלים / כלבי תחש

קבוצה #4:

דאקלים /
כלבי תחש

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 5: שפיץ וטיפוסים פרימיטיבים

קבוצה #5:

שפיץ וטיפוסים פרימיטיבים

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 6: ציידי ריח וקרוביהם / האונדס

קבוצה #6:

ציידי ריח וקרוביהם / האונדס

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 7: פוינטרים / כלבי צייד

קבוצה #7:

פוינטרים / כלבי צייד

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 8: רטריברים, ספניאלים וכלבי מים

קבוצה #8:

רטריברים, ספניאלים וכלבי מים

מכילה 13 גזעי כלבים
קבוצה 9: כלבי לוויה וזעירים

קבוצה #9:

כלבי לוויה וזעירים

מכילה 13 גזעי כלבים

קבוצה #10:

כלבי רוח

מכילה 13 גזעי כלבים