> Cats

To
To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

פינצ'ר, שנאוצר ודמויי דוגה:

הקבוצה השנייה, קבוצת הפינצ'ר, שנאוצר ודמויי דוגה, הינה קבוצה אשר מחולקת לשלושה חלקים, תחתיה מסווגים גזעים אשר פותחו לביצוע משימות שונות, ביניהן: לחימה, רעייה, בני לוויה, שמירה והרתעה. כפי שכבר צוין לעיל, הקבוצה מחולקת לשלושה חלקים: פינצ'ר ושנאוצר, דמויי דוגה, וכלבי הרים שוויצריים והיא משמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד, להלן הגזעים: