> Cats

To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

ציידי ריח וקרוביהם / האונדס:

הקבוצה השישית, קבוצת ציידי הריח וקרוביהם או האונדס , הינה קבוצה תחתיה מסווגים גזעים המאופיינים בחושים מפותחים, הבולט מביניהם הוא חוש הריח המפותח במיוחד אשר סייע בעבר לציידים למצוא טרף (ארנבות, שועלים, איילים, חזירי בר ועוד) ולהתחקות אחר עקבותיו. גזעים אלה משתמשים בעיקר בחוש הריח ופחות בחוש הראייה לאיתור וציד הטרף, חלקם סייעו במציאת מאורות ושוכני עצים והתראה לצייד בהשמעת נביחות. במהלך ההיסטוריה ועד ימינו אנו מלבד צייד גזעים אלה משמשים גם ככלבי לוויה, איתור והצלה. גזעים אלה לרוב מאופיינים כחברותיים, ניחנים בחושים מפותחים מאוד, בעלי אוזניים שמוטות ארוכות וחלל אף בעל שטח פנים גדול מהרגיל לעיבוד כמות גדולה של חלקיקי ריח. הקבוצה מחולקת לשלושה חלקים: ציידי ריח, ליש האונד וגזעים קרובים, והיא משמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד, להלן הגזעים:

כל הגזעים: