> Cats

To
To

אייקון חיפוש הסתם טופס סינון תוצאות

אייקון חיפוש סנן תוצאות

שפיץ וטיפוסים פרימיטיבים:

הקבוצה החמישית, קבוצת גזעי שפיץ וטיפוסים פרימיטיביים , הינה קבוצה תחתיה מסווגים גזעים שונים ומגוונים המסודרים תחת שמונה חלקים. גזעים אלה פותחו במקור לביצוע מספר רב של תפקידים, ביניהם צייד, רעייה, שמירה, התראה, הגנה, לוויה והשמדת מזיקים. חלק גדול מהגזעים מאופיינים כאמיצים, להוטים ללמוד, עצמאיים, עקשנים ואינטליגנטיים. כפי שצוין קודם לכן בפסקה, הקבוצה מחולקת לשבעה חלקים עיקריים: כלבי מזחלות נורדים, כלבי ציד נורדים, כלבי שמירה ורעייה נורדים, כלבי שפיץ אירופאים, כלבי שפיץ אסיאתיים וקרובי משפחתם, טיפוסים פרימיטיביים וכלבי צייד פרימיטיביים, והיא משמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד, להלן הגזעים: